Plantem BIO

Plantem BIO, és un projecte basat en la recuperació de finques i camps agricoles per a la producció ecològica de fruites i verdures, creant una xarxa coordinada d’agricultors ecològics locals.

Coordinar la sembra durant la campanya així com els productes a cultivar entre els diferents agricultors del projecte PlantemBio, permet lligar la producció amb la vend i en conseqüència, poder subministrar producte local i ecològic durant tot l’any.